Bang’a en Kasemeni zijn twee gemeenschappen in de Kwale County, Zuidoost-Kenia. Kwale is één van de armste provincies van Kenia en beide dorpen kampen met een groot aantal problemen.

Bang’a

Bang’a ligt in de streek Kinango. Door beperkte beschikbaarheid van water is het gebied dor en droog. Dit heeft grote consequenties voor veeteelt en akkerbouw. Er is veel armoede en een gebrekkige gezondheidszorg.

Kasemeni

Kasemeni ligt in de streek Lunga Lunga, circa 100 km landinwaarts, tegen de grens met Tanzania aan. Goede voorzieningen zijn hier nog minder voorhanden dan in Bang’a. Communicatie met de buitenwereld is lastig omdat er vrijwel geen toegang tot het internet is.

Droogte in Kasemeni