Duurzaamheid, effectiviteit en transparantie

Dit zijn de kernwoorden van Stichting Saidia Kwale. Wij streven er naar altijd om duurzame steun te bieden. Dit doen wij te allen tijde in samenspraak met de lokale bevolking. Uw welkome donatie dient natuurlijk juist en op een verantwoordelijke manier besteed te worden. Om de kwaliteit van onze ontwikkelingsamenwerking te waarborgen gaan wij als volgt te werk:

Bezoeken aan Kwale County

Het bestuur bezoekt regelmatig Kwale County. Dit doen wij minstens tweemaal per jaar. De doelen van deze bezoeken zijn als volgt:

  • Actualiseren van ons algehele beleid
  • Validatie van het nakomen van eerder gemaakte afspraken
  • Statusupdates verkrijgen van lopende projecten
  • Peiling van effectiviteit en noodzaak van eventuele nieuwe projecten
  • Overdracht van onze mangementervaring- en vaardigheden aan beleidsmakers en lokale leiders die behoefte hebben aan deze kennis
  • Uitvoering geven aan projecten die zijn goedgekeurd door het bestuur (bijvoorbeeld: begeleiding van investeringsmodellen en selectie van lokale aannemers)
  • Contact nemen met relevante overheden in Kenia om, daar waar nodig, in afstemming met hen projecten te identificeren
  • Het bezoeken van de projecten van andere organisaties (bijvoorbeeld NGO’s) die van belang zijn voor de doelstellingen van de Stichting Saidia Kwale

Contact met lokale overheden

Onze tijd is per bezoek natuurlijk beperkt. Toch zal er gedurende ieder bezoek voldoende tijd worden besteed aan overleg met verschillende leden van de dorpen. Denk hierbij aan schoolbesturen, lokale commissies, het hoofd van de regio (dan wel het vice-hoofd). Op deze manier krijgen we een wel afgewogen beeld van alle betrokkenen en hun belangen. Stichting Saidia Kwale is ervan overtuigd dat alleen onder deze voorwaarden duurzame verbetering realiseerbaar is. Tussendoor is bijna dagelijks contact via email, whatsapp of telefoon.

Voorafgaand aan elk bezoek zal een bestuursvergadering plaatsvinden waar de belangrijkste ambities van het betreffende bezoek worden afgesproken. Na afloop van elk bezoek wordt een bezoekverslag gemaakt, welke wordt besproken door het bestuur. Dit bezoekverslag is uiteraard te lezen op onze website. Het bestuur bespreekt en accordeert investeringsvoorstellen.
Investeringen kunnen uitsluitend dan worden overeengekomen als er sprake is van een volledige dekking van het projectbudget. Ook willen we overtuigd zijn van een adequate beheersstructuur zodra de investering klaar is en in gebruik kan worden genomen. Stichting Saidia Kwale zal dan ook pas starten met de bouw van een project als we de overtuiging hebben dat wij en de belanghebbenden de juiste kennis, de benodigde middelen en adequate bronnen van arbeid hebben.

Alles donaties komen ten goede van de lokale bevolking

De reis- en verblijfskosten tijdens deze bezoeken worden door het bestuur als donatie aan de Stichting Saidia Kwale verstrekt. Alle donaties van onze sponsors komen hiermee volledig ten goede aan onze projecten – en zijn hierdoor voel- en zichtbaar voor de bevolking van Kwale County.

Our projects

View the projects that Foundation SAidia Kwale supports in the communities of Kasemeni and Bang'a:

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij sturen regelmatig updates over de voortgang van onze projecten.

Inschrijven

Stichting Foundation Saidia Kwale

RSIN 8608.79.008

Bank: NL61INGB0006412077
SWIFT/BIC: INGBNL2A
Adres Bank: PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam

Muurhuizen 105
3811EE Amersfoort
Nederland

info@saidiakwale.com
Heeft u feedback of ideeën? Wij ontvangen ze graag!
Logo
Anbi logo
De Wilde Ganzen

Neem contact met ons op.

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.