Privacy verklaring

Stichting Saidia Kwale, gevestigd aan Muurhuizen 105, 3811 EE Amersfoort, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://saidiakwale.com
Muurhuizen 105
3811 EE Amersfoort
+31653215384

De functionaris gegevensbescherming van Stichting Saidia Kwale is dhr. Minne Sytsema. Hij is te bereiken via minne@saidiakwale.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Saidia Kwale verwerkt de persoonsgegevens die u zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken zodra u die vermeldt bij uw contactverzoek via de website:

– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u van mening bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via minne@saidiakwale.com en wij verwijderen deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Saidia Kwale verwerkt uw persoonsgegevens om u te kunnen bellen of e-mailen als uzelf hebt aangegeven contact met ons op prijs te stellen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Saidia Kwale bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereike waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zodra dat doel is bereikt, verwijderen we uw gegevens binnen een week.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Saidia Kwale deelt uw persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Stichting Saidia Kwale gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar minne@saidiakwale.com. Stichting Saidia Kwale zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Stichting Saidia Kwale wil u  er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Juni 2022