Het kloppend hart van de school

De Bang’a Primary School wordt bestuurd door een team van plaatselijke, betrokken docenten en bestuurders. Zij leveren goed en hard werk maar moeten veel van hun werkzaamheden verrichten vanuit een oud en versleten gebouw. Het huidige gebouw fungeert tegelijkertijd als opslag en bibliotheek. Het onderwijs en welzijn van de kinderen is voor het lerarenteam natuurlijk van de hoogste prioriteit – maar zorgen voor een ander is gemakkelijker wanneer de eigen werkomgeving veilig en schoon is.

Een nieuw administratiegebouw

Dat is waarom Stichting Saidia Kwale de Bang’a Primary School wil steunen bij het financieren van een nieuw administratiegebouw. Iedere organisatie heeft baat bij een goede plek waar personeel in rust kan werken, vergaderen en ontspannen. Het administratiegebouw is immers de kern van de school, waar vanuit de kwaliteit van het onderwijs gewaarborgd wordt en alle leerlingen gemonitord worden.

De belangrijkste functies binnen het nieuwe administratiegebouw zijn: directiekamer, lerarenkamer, bibliotheek, vergaderruimte en ontvangstruimte voor bezoekers.

Om het administratiegebouw te realiseren is een bedrag van € 30.000,- nodig.