De huidige situatie op school

Bij ieder bezoek van onze stichting aan Kwale County viel één ding op: het succes van de Bang’a Primary School. Het schoolbestuur en de docenten zijn enorm begaan met hun leerlingen en geloven in hun missie: het verbeteren van de regio door middel van het onderwijs aan hun leerlingen. Ondanks het feit dat de leerplicht niet overal even goed wordt nageleefd, heeft de school te maken met een jaarlijks stijgend leerlingenaantal. Deze groei is positief, maar heeft  wel een effect op de capaciteit van de school.

Drie nieuwe klaslokalen

In het schooljaar 2021-2022 zaten er 640 leerlingen op de school, maar waren er slechts tien klaslokalen beschikbaar. Dat betekent dat er per klas ruim zestig leerlingen zijn – teveel voor een enkele docent om goed onderwijs te kunnen bieden. Niet voor niets heeft het Keniaanse Ministerie van Onderwijs een richtlijn van vijftig leerlingen per klas.

De Bang’a Primary School vraagt dan ook om steun bij de realisatie van drie nieuwe klaslokalen, inclusief een goede inrichting.

Het bestaande terrein van de school biedt voldoende ruimte om deze klaslokalen te kunnen bouwen. En het Ministerie van Onderwijs heeft aan het schoolbestuur toegezegd dat er te zijner tijd voldoende leerkrachten beschikbaar zijn.

Om dit project te kunnen realiseren wilt onze stichting een bedrag ophalen van
€ 35.000,-.