Kostschool: leren, leven en slapen

De Bang’a Primary School fungeert als kostschool voor alle leerlingen in klas 8. De noodzaak hiervoor was groot, omdat voorheen veel leerlingen iedere dag van ver moesten komen – te voet, welteverstaan. De kinderen hebben veel baat bij overnachten op school, omdat ze hierdoor veel meer tijd over hebben voor lessen, huiswerk en spelen met klasgenoten.

De voorzieningen voor het overnachten van de meisjes waren echter gebrekkig. Hun slaapzaal fungeerde overdag als een klaslokaal en dit had grote gevolgen voor hun hygiëne en privacy. Tevens waren er in hun slaapzaal geen sanitaire voorzieningen – het toilet bevond zich op driehonderd meter afstand en er was geen mogelijkheid om zich te wassen.

Met de komst van een nieuwe slaapzaal met sanitaire voorziening is aan deze onwenselijke situatie een einde gekomen. De 50 meisjes uit groep 8 kunnen weer rustig, veilig en hygiënisch overnachten op school.