Stand van zaken medio 2022

De Neema Group heeft het met onze bijdrage heel goed gedaan. Er waren echter wat problemen door het vertrek van enkele deelnemende families, waardoor het kippenhok verplaatst moest worden. Inmiddels zijn ze weer up and running en starten ze binnenkort met nieuwe kuikentjes.

De gezinnen in de Riziki Selfhelp Group zijn zo arm dat we hen vorig jaar niet alleen een startbedrag hebben gegeven voor een kippenhok, maar ook wat voedselhulp. Ze hebben een prachtig kippenhok gebouwd en hebben recent een bijdrage ontvangen voor de aanschaf van kuikentjes en voer.

De Magongoni Family Group heeft vorig jaar een start-up bijdrage ontvangen, waarvoor zij een mooi kippenhok hebben gebouwd. Ook zij starten binnenkort met een 50-tal kuikentjes.

Stand van zaken eind  2022

De Neema Groep heeft wat problemen gehad door het vertrek van enkele families. Om die reden moest het kippenhok verplaatst worden. Nu bleek de onderlinge samenwerking opnieuw problematisch, met tegenvallende resultaten tot gevolg. We hebben ze desondanks een nieuwe donatie gegeven, met de kanttekening dat aantoonbaar succes een voorwaarde is om in de toekomst nogmaals voor hulp in aanmerking te komen.

De Riziki Zelfhulp Groep en de Magongoni Groep hebben met de donatie van vorig jaar prachtige kippenhokken gebouwd. Met de vervolgdonatie van eerder dit jaar hebben ze hun activiteiten succesvol doorgezet. Er wordt nu gewerkt aan plannen om de activiteiten verder uit te bouwen.

Alle drie groepen hebben een tweedaagse training gehad. De eerste dag was meer technisch van aard en werd gegeven door een kippendeskundige vanuit het ministerie van landbouw, incl. een demonstratie hoe te vaccineren. De tweede dag ging vooral over groepsdynamiek en hoe beter samen te werken.

Benodigde investeringen

Uitbreiding kleinschalige kippenhouderijen (extra hokken, kuikentjes en voer): € 3000,-.