Basiszorg beschikbaar maken

Een zorgpost is een regionale voorziening voor medische basiszorg, waaronder de zorg tijdens en rond de bevalling. Deze zorg wordt gegeven door een Clinical Officer, vergelijkbaar met een verpleegkundig specialist, en een verpleegkundige. Ook een eenvoudige apotheek maakt er onderdeel van uit. We werken in dit project nauw samen met de lokale gemeenschap én met de regionale overheid. De overheid neemt de kosten van personeel, medicijnen en de huisvesting van de staf voor haar rekening.

 

 

 

Alle hulp is nodig om de levensstandaard in Kwale County te verbeteren en de zelfredzaamheid van de mensen te vergroten. Elke euro van uw donatie wordt  geïnvesteerd in de projecten.

Bouw omheining en parkeervoorziening gestart (september 2022)

De aanleg van een omheining van het gehele terrein, inclusief een poort en een wachtershuisje en van een parkeerplaats op het terrein is gestart. Nieuwe donaties hebben dit mogelijk gemaakt. De omheining is nodig voor de  bescherming tegen wilde dieren, waaronder de wekelijks voorbij komende olifanten. Met de parkeervoorziening vergroten we de veiligheid en toegankelijkheid van de zorgpost.

Plannen voor een bevallingsruimte

De volgende fase van het project betreft de bouw van een aparte voorziening waarin vrouwen uit de omgeving veilig kunnen bevallen. Gepland zijn twee bevallingskamers, een uitrustkamer, keukentje en sanitaire voorzieningen.

Benodigde investeringen

Bouw bevallingsvoorziening€ 45.000,-
Inrichting bevallingsvoorziening€ 30.000,-
Totaal€75.000