Basiszorg beschikbaar maken

Een zorgpost is een regionale voorziening voor medische basiszorg, waaronder de zorg tijdens en rond de bevalling. Deze zorg wordt gegeven door een Clinical Officer, vergelijkbaar met een verpleegkundig specialist, en een verpleegkundige. Ook een eenvoudige apotheek maakt er onderdeel van uit. We werken in dit project nauw samen met de lokale gemeenschap én met de regionale overheid. De overheid neemt de kosten van personeel, medicijnen en de huisvesting van de staf voor haar rekening. De kosten van het project (1e en 2e fase) zijn indicatief € 120.000,-.

 

 

 

Stand van zaken medio 2022

In Kasemeni is de bouw van de zorgpost (1e fase) inmiddels gestart. Er is een bestuur opgericht waarin ook traditionele vroedvrouwen en community health care volunteers een plek hebben gekregen. Het bestuur gaat toezicht houden op de zorgpost en ervoor zorgen dat de belangen van de verschillende dorpen en stammen evenwichtig worden gediend. De bouw wordt begeleid door een projectleider namens Stichting Saidia Kwale en een door de overheid aangesteld technisch ingenieur.

Zorgpost in gebruik genomen (juli 2022)

De zorgpost staat. Goedgekeurd door de regionale overheid. Ook het meubilair en de medische apparatuur zijn gearriveerd en geïnstalleerd. Het ministerie heeft de geneesmiddelen geleverd. De leden van de Board of Management hebben een uitgebreide training gekregen. En als klap op de vuurpijl: de zorgverlening is van start gegaan. 

Bouw omheining en parkeervoorziening gestart (september 2022)

De aanleg van een omheining van het gehele terrein, inclusief een poort en een wachtershuisje en van een parkeerplaats op het terrein is gestart. Nieuwe donaties hebben dit mogelijk gemaakt. De omheining is nodig voor de  bescherming tegen wilde dieren, waaronder de wekelijks voorbij komende olifanten. Met de parkeervoorziening vergroten we de veiligheid en toegankelijkheid van de zorgpost vergroot.

De volgende fase van het project betreft de bouw van een aparte voorziening waarin vrouwen uit de omgeving veilig kunnen bevallen. Gepland zijn twee bevallingskamers, een uitrustkamer, keukentje en sanitaire voorzieningen.

Benodigde investeringen

Bouw bevallingsvoorziening€ 45.000,-
Inrichting bevallingsvoorziening€ 30.000,-
Totaal€75.000