Water is van levensbelang

In 2021 heeft onze stichting het financieel mogelijk gemaakt een zgn. dam te graven, om daarmee extra opslagcapaciteit voor water te creëren. Dit resulteerde in een dam van ca. 11 x 5 m2 en ca. 2 m diep. De dam vult zich in het regenseizoen en levert nu het hele jaar door drinkwater voor de lokale bevolking. De dorpsoudsten zorgen ervoor dat het water beschikbaar is voor de hele gemeenschap, maar vooral ook voor de meest kwetsbare gezinnen.

Er is dan ook veel tijd besteed aan overleg met de dorpsoudsten over de governance die nodig is om het project tot een succes te maken. Inmiddels leggen zij de laatste hand aan een huishoudelijk reglement, dat door alle deelnemers onderschreven moet worden.

Vervolg

Begin 2022 is vastgesteld dat de capaciteit van de dam ontoereikend is voor de aanleg van groentetuintjes voor de 20-25 armste gezinnen en voor de watervoorziening van het vee. Een aanzienlijke vergroting van de dam is daarom zeer wenselijk, temeer deze niet alleen de voedselvoorziening van de community maar ook hun zelfredzaamheid zou verbeteren.

Ook is het noodzakelijk dat een stevig hek om de dam geplaatst gaan worden voor de veiligheid van kleine kinderen en om dieren op afstand te kunnen houden.

Verder is voorzien in een trog voor drinkwater voor het vee, een pomp op zonne-energie om het water uit de dam te krijgen en een opslagtank.

Benodigde investeringen

Vergroten opslagcapaciteit€ 3.500,-
Omheining€ 6000,-
Watertrog€ 2.200,-
Pomp, tank, leidingwerk€ 3000,-
Totaal € 14.700,-

Project afgerond – eind 2022

Eind 2022 hebben we de capaciteit nog verder vergroot tot ruim 3000 m3. Om het gehele terrein (ca 1,5 ha) is een omheining geplaatst om de planten te beschermen tegen rondlopende dieren, Er zijn een waterpomp, watertank en leidingen geplaatst. Ofwel: het project is in principe klaar. Het wachten is op de regen.

Wel zal bij elk vervolgbezoek opvolging plaatsvinden om de gemeenschap te helpen van dit project een blijvend succes te maken.