Water in de droge periode

Het opvangen van water in een waterdam gedurende het regenseizoen heeft tot doel in de droge maanden water ter beschikking te hebben voor: 1. gebruik van water thuis, 2. gebruik voor drinkwater voor het vee en 3. kleinschalige landbouw.

Benodigde investering

Aanleg waterdam + aanvullende voorzieningen (hekwerk, pomp, opslagtank, pijpwerk, trog): € 35.000 (indicatief)

Een van de dorpsoudsten heeft toegezegd een stuk van zijn grond hiervoor beschikbaar te willen stellen.

Groenteteelt bij het waterbasin in Bang’a; zo moet het in Kasemeni ook worden.

Laatste nieuwsberichten