Armoede verslaan

In 2021 is zowel in Bang’a als in Kasemeni een start gemaakt met het organiseren van microkrediet. Met wisselend succes: mede vanwege de grote armoede lukte het niet altijd om een goede start te maken. Stichting Saidia Kwale beoogt een financiële bijdrage te leveren van €10 per deelnemer. Waarmee naar onze overtuiging de kans op succes aanzienlijk wordt vergroot.

Benodigde investering

Uitbreiding microkrediet Kasemeni€ 3000,-
Uitbreiding microkrediet Bang’a€ 3000,-