Beleidsplanplan Stichting Saidia Kwale, finaal 13-04-2020

De missie van de Stichting Saidia Kwale is:

De missie van de stichting is om de basis leefomstandigheden van enkele gemeenschappen in de Kwale county (provincie in zuidoost Kenia) te verbeteren. Dit door het niveau van zelfvoorziening te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven.

Dit door het voorzien in gezondheidszorg, scholing, watervoorziening en landbouw.

Middelen kunnen komen van donaties voor specifieke projecten, het aanbieden van kennis of elke andere manier die de missie kan helpen realiseren.

Prioriteiten zullen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, aangezien we ervan overtuigd zijn dat dat een belangrijke succesfactor is. Goede inbedding in de gemeenschap is van het grootste belang.

Fondsenwerving zal in principe plaatsvinden in Nederland.

De vertaling naar het beleidsplan voor 2020, leidt tot de volgende agenda voor 2020:

Op korte termijn focus op twee dorpen, te weten Bang’a en Kasemeni.

Voor Kasemeni zijn de korte termijn prioriteiten:

 1. Het krijgen van een beter begrip  van de gezondheidszorg situatie en hetgeen nodig is om hierin verbetering aan te brengen. Doel is om dit plan klaar te hebben einde 2020;
 2. Geld beschikbaar krijgen om de beschikbaarheid van goed drinkwater te verbeteren;
 3. Achterstallig onderhoud oppakken, afhankelijk van de beschikbare middelen.

Voor Bang’a zijn de korte termijn prioriteiten:

 1. Het versterken van de vrouwengroep middels training, het opzetten van kleine bedrijfjes en het vergroten van fondsen voor micro krediet.
 2. Op de basisschool zal de focus liggen op het realiseren van een slaapzaal voor meisjes van groep 8, die ’s nachts overblijven zonder basis hygiënische voorzieningen;
 3. Op advies van de burgemeester, gaan we ons verdiepen in de gezondheidszorg situatie. Door haar gemarkeerd als hoogste prioriteit.

Los van de steun aan deze twee dorpen, zullen we tijd besteden aan het helpen van een groep van ca 20 jongeren met HBO/academische opleiding met het vinden van een baan dan wel anderszins carrièremogelijkheden.

Fondsenwerving

Prioriteiten voor fondsenwerving zijn als volgt:

 • Middelgroot en grotere bedrijven die zich verbonden voelen met onze missie en het leveren van een bijdrage als een manier zien om ook een bijdrage te leveren aan de maatschappij;
 • Privé donoren die onze doelen onderschrijven en bereid zijn om minimaal voor een periode van vijf jaar een bedrag van € 500,- per jaar bij te dragen;
 • Sociëteiten zoals Lions, Rotary, etc;
 • Grotere stichtingen die kleine stichtingen nodig hebben voor het actief managen van projecten in ontwikkelingslanden;
 • Incidentele giften.

Noot:

De impact en duur van de corona crisis zal gevolgen hebben voor onze ambities voor 2020. De mate waarin dit het geval zal zijn, kan nu niet worden overzien.

 

Financial plan 2020 – Foundation Saidia Kwale

Income
Donations companies30000
Donations private persons15000
Donations foundations10000
Total55000
Expenses
Website design and build3000
Start up foundation (notary etc)1000
Admin250
Travel7500
Training material1000
Projects40000
Reserve for 20212250
Total55000

 

Financiering van projecten zal alleen dan worden toegezegd als voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting resulteren in beperkte reserves op de bankrekening. Het kan nooit worden aangemerkt als winst, aangezien de stichting geheel werkt voor de gedefinieerde goede doelen. Er is geen winstoogmerk. Bestuursleden krijgen de in redelijkheid gemaakte onkosten vergoed. Andere vergoedingen zijn niet van toepassing. De donaties van het bestuur zullen in elk geval voldoende zijn om de overhead en de internationale reiskosten te dekken. Uw donatie komt dus volledig ten goede aan de goede doelen.

Our projects

View the projects that Foundation SAidia Kwale supports in the communities of Kasemeni and Bang'a:

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij sturen regelmatig updates over de voortgang van onze projecten.

Inschrijven

Stichting Foundation Saidia Kwale

RSIN 8608.79.008

Bank: NL61INGB0006412077
SWIFT/BIC: INGBNL2A
Adres Bank: PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam

Muurhuizen 105
3811EE Amersfoort
Nederland

info@saidiakwale.com
Heeft u feedback of ideeën? Wij ontvangen ze graag!
Logo
Anbi logo
De Wilde Ganzen

Neem contact met ons op.

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.