Beleidsplan Stichting Saidia Kwale, 26-01-2021

De missie van de Stichting Saidia Kwale is:

De missie van de stichting is om enkele gemeenschappen in de Kwale county (provincie in zuidoost Kenia) te helpen hun basis leefomstandigheden te verbeteren. Dit door het niveau van zelfvoorziening te verbeteren en daarmee hun kwaliteit van leven.

We doen dit door het voorzien in gezondheidszorg, scholing, watervoorziening en landbouw.

Middelen kunnen komen van donaties voor specifieke projecten, het aanbieden van kennis of elke andere manier die de missie kan helpen realiseren.

Prioriteiten zullen worden bepaald in nauwe samenwerking met de lokale gemeenschappen, aangezien we ervan overtuigd zijn dat dat een belangrijke succesfactor is. Goede inbedding in de gemeenschap is van het grootste belang.

Fondsenwerving zal in principe plaatsvinden in Nederland.

De vertaling naar het beleidsplan voor 2021, leidt tot de volgende agenda voor 2021:

Op korte termijn focus op twee dorpen, te weten Bang’a en Kasemeni.

Voor Kasemeni zijn de korte termijn prioriteiten:

  1. Het bouwen van een gezondheidszorgpost om het aantal onnodige overlijdensgevallen in de gemeenschap met ca 75 te verminderen.
  2. De beschikbaarheid van goed drinkwater te verbeteren;
  3. Achterstallig onderhoud oppakken, zoals bij watertanks en een keuken op school

Voor Bang’a zijn de korte termijn prioriteiten:

  1. Het versterken van de vrouwengroep middels training, het opzetten van kleine bedrijfjes en het vergroten van fondsen voor micro krediet.
  2. Op de basisschool zal de focus liggen op het realiseren van een slaapzaal voor meisjes van groep 8, die ’s nachts overblijven zonder basis hygiënische voorzieningen;
  3. Op advies van de burgemeester, gaan we ons verdiepen in de gezondheidszorg situatie. Door haar gemarkeerd als hoogste prioriteit.
  4. De dorpsoudsten hebben de problematische watervoorziening als hoogte prioriteit verklaard. Met hen willen we een plan ontwikkelen om dit aan te pakken.

Financieel plan 2021 – Foundation Saidia Kwale

Begroting 2021   
Inkomsten: BudgetUitgaven: Budget
Giften bedrijven € 40.000Admin etc € 250
Giften particulieren € 25.000Reis en verblijfskosten € 7.500
Giften Wilde Ganzen eaProjecten € 80.000
Afname reserve € 2.750
Totaal € 87.750Totaal € 87.750
Financiering van projecten zal alleen dan worden toegezegd als voldoende middelen beschikbaar zijn. Dit zal naar verwachting resulteren in beperkte reserves op de bankrekening. Het kan nooit worden aangemerkt als winst, aangezien de stichting geheel werkt voor de gedefinieerde goede doelen. Er is geen winstoogmerk. Bestuursleden krijgen de in redelijkheid gemaakte onkosten vergoed. Andere vergoedingen zijn niet van toepassing. De donaties van het bestuur zullen in elk geval voldoende zijn om de overhead en de internationale reiskosten te dekken. Uw donatie komt dus volledig ten goede aan de goede doelen.

Het volledige beleidsplan vindt u hier: Beleidsplan 2021

Our projects

View the projects that Foundation SAidia Kwale supports in the communities of Kasemeni and Bang'a:

Wilt u op de hoogte blijven?

Wij sturen regelmatig updates over de voortgang van onze projecten.

Inschrijven

Stichting Foundation Saidia Kwale

RSIN 8608.79.008

Bank: NL61INGB0006412077
SWIFT/BIC: INGBNL2A
Adres Bank: PO Box 1800, 1000 BV Amsterdam

Muurhuizen 105
3811EE Amersfoort
Nederland

info@saidiakwale.com
Heeft u feedback of ideeën? Wij ontvangen ze graag!
Logo
Anbi logo
De Wilde Ganzen

Neem contact met ons op.

Dit formulier is beveiligd door ReCaptcha van Google. Bekijk de algemene voorwaarden en de privacyverklaring.