Ongezond en onveilig

De school in Kasemeni is de hoeksteen van de lokale gemeenschap. Kinderen komen hier om kennis en vaardigheden te leren die hen later in hun leven helpen om in hun eigen levensonderhoud te kunnen voorzien – en dat van anderen. Om goed onderwijs te kunnen waarborgen biedt de school iedere schooldag een lunch aan alle leerlingen. Hoewel de ingrediënten door de Keniaanse overheid worden geleverd verkeert de huidige keuken in een zeer slechte toestand. Het gebouw is vervallen en faciliteiten ontbreken, zijn stuk of sterk verouderd. Hierdoor wordt het eten noodgedwongen onder zeer onhygiënische omstandigheden bereid. Dit is ongezond voor leerlingen én keukenpersoneel.

Een hygiënisch alternatief

Het is de ambitie van onze stichting om de bouw van een nieuwe, makkelijk te onderhouden keuken te realiseren en deze te voorzien van nieuwe, degelijke apparatuur. Bij de keuken komt een kleine opslagruimte om ingrediënten en keukengerei veilig en schoon op te kunnen bergen. Het is de bedoeling dat de keuken wordt gebouwd door een lokale aannemer.

Benodigde investeringen

Om de nieuwe keuken met inrichting te kunnen realiseren is een geschatte € 9000,- nodig. Dit bedrag omvangt de aanschaf en transport van bouwmaterialen, de benodigde arbeid en de aanleg van een vuurplaat met een goede schoorsteen.